https://refernet.si
Skoči na vsebino Kazalo strani

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktne informacije
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre meni / iskalnik / pojavno okno
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje
Cedefop

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) je vodilna avtoriteta za poklicno izobraževanje in usposabljanje v Evropi.

Center RS za poklicno izobraževanje - CPI

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je javni zavod, ki ga je leta 1995 ustanovila vlada in soustanovile Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. V skladu s podlago, podano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR.L.12/96), opravlja Center raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Europass

Pet dokumentov, s katerimi bodo vaša znanja, spretnosti in kvalifikacije jasno in lahko razumljiva v Evropi:

Moja izbira

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca.

Nacionalna poklicna kvalifikacija - NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija posamezniku omogoči, da pridobi javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti. NPK ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti ter znanj pridobljenih z neformalnim učenjem, z NPK posameznik tako dokazuje usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije - NRP

Nacionalno informacijsko središče v članicah Evropske unije omogoča dostop do informacij o sistemu poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Evropska Nacionalna informacijska središča so povezana v mrežo. Ena izmed največjih ovir za ljudi, ki želijo delati ali se izobraževati v drugi evropski državi, je možnost, da njihove kvalifikacije in kompetence ne bodo priznane. To poslabšuje tudi dejstvo, da se kvalifikacije močno širijo, da obstajajo različni nacionalni sistemi izobraževanja in usposabljanja in dejstvo, da se ti sistemi konstantno spreminjajo. Nacionalno informacijsko središče predstavlja prvi kontakt za vsa vprašanja, ki se nanašajo na kvalifikacije, certifikate in na priloge k spričevalu. Omogoča dostop do pomembnih informacij ali kontakt z nacionalnimi institucijami, ki posedujejo pomembne informacije. Nacionalno informacijsko središče Slovenije je tudi partner v Evropski mreži nacionalnih informacijskih središč s podobnimi odgovornostmi.

VET - Bib

VET- Bibje največja zbirka literature o poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi, saj omogoča dostop do preko 80 000 bibliografskih referenc. Zbirka vsebuje tudi Evropske strateške in zakonodajne dokumente, statistike…